1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle
Archiwum dodania: 23-02-2012

Inne modele PR

Wpis dodano: 23-02-2012, Zastosowane tagowanie: marketing, informacje medialne

O modelach PR opartych na rozgłosie i informacji publicznej już nieco wiemy. Należy wspomnieć jeszcze o dwóch pozostałych modelach. Mowa tu o modelu dwukierunkowym asymetrycznym i dwukierunkowym symetrycznym. W modelu asymetrycznym istotną rolę odgrywa poznanie potrzeb odbiorców i ich zaspokojenie. PR kładzie nacisk na służbę dobru publicznemu. Wraz z ewolucją potrzeb odbiorców zmienia się organizacja. W działaniach PR podkreśla się te cechy, które są przez otoczenie najbardziej pożądane. Jest to jedyna „manipulacja”, która pojawia się w tym modelu. W celu zaspokojenia potrzeb klientów przeprowadza się wiele badań. Model symetryczny opiera się na przepływie informacji w dwóch kierunkach. Pomiędzy firmą, a otoczeniem np. klientami jest kontakt, który umożliwia wymianę opinii. Jest to cenne źródło informacji dla firmy. PR w tym przypadku polega na przedstawieniu stanowiska firmy i uzyskaniu sprzężenia zwrotnego. W modelu symetrycznym dąży się do realizacji potrzeb obu stron. Nie jest to model powszechnie stosowany.

 

Standardy call centers

Wpis dodano: 23-02-2012, Zastosowane tagowanie: telemarketing, obsługa, reklama

Call center może pełnić dwojaką rolę. Pierwsza z nich jest irytująca dla wielu osób. Specjalne call center dysponuje bazą numerów telefonów. Pracownicy dzwonią pod te numery, aby przedstawić ofertę danej firmy i przekonać odbiorcę do zakupu jakiejś usługi lub rzeczy. Z drugiej strony call centers pełnią użyteczną rolę, ponieważ w razie problemów klient może uzyskać potrzebne informacje lub rozwiązać zaistniały problem. Dotyczy to m.in. sieci komórkowych. Niestety jakość świadczonych w ten sposób usług nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Chodzi o długość oczekiwania na połączenie, a także o odsyłanie do kolejnych działów call center. W celu polepszenia tego typu usług została stworzona europejska norma jakościowa EN 15838. Nie jest to norma, która obowiązuje wszystkie call centers, lecz zbiór reguł, z których firmy mogą korzystać, aby usprawnić swoje funkcjonowanie. Norma stanowi właściwie wzór, do którego call centers powinny dążyć. Wdrożenie normy wpływa na zwiększenie efektywności.

 

Robert Klatt
 
Copyright wetestweb.pl