1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle

Środki masowego przekazu

Wpis dodano: 31-01-2012, Zastosowane tagowanie: mass media, informacje

Mass media to w języku polskim środki masowego przekazu. Sformułowanie mass media przyjęło się już w języku polskim i jest stosowane wymiennie ze środkami masowego przekazu. Zacznijmy od tego, czym są mass media. Pojęcie brzmi poważnie i takie jest w rzeczywistości, ponieważ mass media wywierają na społeczeństwo ogromny wpływ. Posługując się prostym językiem możemy je zdefiniować jako środki komunikowania się społecznego, których zasięg jest bardzo duży. Zasięg ten może być lokalny, krajowy, a nawet światowy. Do środków masowego przekazu zaliczamy: telewizję, prasę i radio. Nie można zapomnieć o silnym oddziaływaniu wszechobecnego Internetu. W nim znajdujemy najwięcej informacji. Media służą do przekazywania informacji społeczeństwu. Biorą udział w kreowaniu rzeczywistości, ponieważ przekazują często informacje, opinie i poglądy, które są kreowane przez osoby mające władzę. Manipulacja polega na tym, że niepożądane opinie nie są dopuszczane do głosu. Dlatego coraz rzadziej wierzymy mediom.

 

Robert Klatt aresztowanie

Przeczytaj też:

Rodzaje mediów


Potężnym medium jest wciąż telewizja. Jednak telewizji społeczeństwo ufa coraz mniej. Z badań wynika, że medium najbardziej godnym zaufania stał się Internet. Telewizja budzi wiele emocji. Umożliwia oglądanie programów o różnorodnej tematyce. Udostępnia kanały innych państw. Różnorodność programów jest cechą ...

Prasa


Prasa, czyli gazety, czasopisma i magazyny mają duże możliwości. Nie zawsze są one wykorzystywane w pozytywny sposób. Pierwsze gazety pojawiły się już w XVII w.. Jeśli prześledzimy historię prasy, zobaczymy, że początkowo miały charakter urzędowy, a potem informacyjny. Od połowy XX w. formuła prasy zaczęła się ...

Powstanie Internetu


Kiedy Internet stał się łatwo dostępny, każdy chciał go mieć. Teraz komputer, który nie jest podłączony do Internetu jest niewiele wart. Internet zapewnia komunikację na wielu płaszczyznach. Stanowi medium, które silnie oddziałuje na społeczeństwo. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ludzie sami częściowo to medium ...
 
Copyright wetestweb.pl