1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle

Inne modele PR

Wpis dodano: 23-02-2012, Zastosowane tagowanie: marketing, informacje medialne

O modelach PR opartych na rozgłosie i informacji publicznej już nieco wiemy. Należy wspomnieć jeszcze o dwóch pozostałych modelach. Mowa tu o modelu dwukierunkowym asymetrycznym i dwukierunkowym symetrycznym. W modelu asymetrycznym istotną rolę odgrywa poznanie potrzeb odbiorców i ich zaspokojenie. PR kładzie nacisk na służbę dobru publicznemu. Wraz z ewolucją potrzeb odbiorców zmienia się organizacja. W działaniach PR podkreśla się te cechy, które są przez otoczenie najbardziej pożądane. Jest to jedyna „manipulacja”, która pojawia się w tym modelu. W celu zaspokojenia potrzeb klientów przeprowadza się wiele badań. Model symetryczny opiera się na przepływie informacji w dwóch kierunkach. Pomiędzy firmą, a otoczeniem np. klientami jest kontakt, który umożliwia wymianę opinii. Jest to cenne źródło informacji dla firmy. PR w tym przypadku polega na przedstawieniu stanowiska firmy i uzyskaniu sprzężenia zwrotnego. W modelu symetrycznym dąży się do realizacji potrzeb obu stron. Nie jest to model powszechnie stosowany.

 

blog

Przeczytaj też:

Definicja PR


Public relations jest nazywane w skrócie PR. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i w tej formie funkcjonuje w Polsce. Oznacza dosłownie publiczne relacje, co w praktyce jest równoznaczne z kontaktami z otoczeniem. Mówiąc jeszcze dokładniej podmiot, który funkcjonuje w środowisku publicznym kształtuje swoje relacje z ...

Zadania PR


Public relations spełnia różne zadania. Wszystko zależy od rodzaju organizacji i celów, jakie chcemy osiągnąć przez wprowadzenie PR. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dziedzina, która wspomaga wyłącznie marketing. Tymczasem w zależności od rodzaju organizacji i jej misji wspomaga marketing, zarządzanie ...

Rozwój PR


Public relations jest dziedziną, która przywędrowała do Polski ze Stanów. U nas jest wciąż zagadnieniem stosunkowo młodym, chociaż już dobrze znanym. W ostatnich latach wiele uczelni wyższych otwarło kierunek PR. Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw public relations rozpoczęło się na początku lat. 90 XX w.. ...
 
Copyright wetestweb.pl