1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle

Rozgłos i informacja publiczna

Wpis dodano: 21-02-2012, Zastosowane tagowanie: marketing, media

Na podstawie analiz wyodrębniono kilka modeli public relations. Pierwszym z nich jest rozgłos, który może kojarzyć się z publicity. Jednak jego forma działania odbiega od rzetelnego publicity. W tym modelu chodzi wyłącznie o nadanie rozgłosu. Nie ma znaczenia, czy będzie to rozgłos pozytywny, czy negatywny. Jest rodzaj działań wykorzystywany w showbiznesie. Nie ważne jak o kimś mówią, ważne żeby dana osoba była rozpoznawalna. Model informacji publicznej jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem, ponieważ opiera się na przekazywaniu prawdy. Komunikacja jest nastawiona na budowanie mocnych relacji z otoczeniem poprzez rzetelną i wiarygodną informację. Jest to jak najbardziej etyczne postępowanie, które ma na uwadze dobro otoczenia. Celem działań tego modelu PR jest rozpowszechnianie informacji. Publiczne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Informacją publiczną posługują się organizacje non profit, ale również agencje rządowe. Kampanie edukacyjne lub kulturalne opierają się na tym samym rodzaju działań.

 Przeczytaj też:

Inne modele PR


O modelach PR opartych na rozgłosie i informacji publicznej już nieco wiemy. Należy wspomnieć jeszcze o dwóch pozostałych modelach. Mowa tu o modelu dwukierunkowym asymetrycznym i dwukierunkowym symetrycznym. W modelu asymetrycznym istotną rolę odgrywa poznanie potrzeb odbiorców i ich zaspokojenie. PR kładzie nacisk na ...

Definicja PR


Public relations jest nazywane w skrócie PR. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i w tej formie funkcjonuje w Polsce. Oznacza dosłownie publiczne relacje, co w praktyce jest równoznaczne z kontaktami z otoczeniem. Mówiąc jeszcze dokładniej podmiot, który funkcjonuje w środowisku publicznym kształtuje swoje relacje z ...

Zadania PR


Public relations spełnia różne zadania. Wszystko zależy od rodzaju organizacji i celów, jakie chcemy osiągnąć przez wprowadzenie PR. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dziedzina, która wspomaga wyłącznie marketing. Tymczasem w zależności od rodzaju organizacji i jej misji wspomaga marketing, zarządzanie ...
 
Copyright wetestweb.pl