1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle

Etyka PR

Wpis dodano: 19-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, media, odbiorcy

Public relations powinien opierać się na działaniach opartych o fakty. Niestety jak w każdej dziedzinie zdarzają się takie osoby, które tą prawdę starają się naciągnąć. Tu o czymś nie powiedzą, tam coś bardziej nagłośnią. Wszystko po to, aby uzyskać pozytywne wyobrażenie otoczenia o organizacji. Obowiązkiem każdego pracownika jest postępowanie etyczne. Z tego względu w 1965 r. w Atenach ustanowiono Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations. Dokument zawiera standardy, których pracownicy PR powinni przestrzegać. Kryteria postępowania zostały dość konkretnie określone. Przede wszystkim nie należy rozpowszechniać informacji, które nie zostały wcześniej sprawdzone. Nie można rozpowszechniać też informacji, których z jakiś względów sprawdzić się nie da. Zakazane jest uczestniczenie w przedsięwzięciach, które nie pozostają w zgodzie z zasadami etyki. Nie powinno podejmować się działań, które szkodzą społeczeństwu w sposób fizyczny lub etyczny poprzez obrazę godności człowieka. Kwestia etyki PR jest zależna od sumienia osób, które ten zawód wykonują.

 

E-PR

Wpis dodano: 19-02-2012, Zastosowane tagowanie: pr, informacje medialne, specjaliści

Internet jest wykorzystywany w najróżniejszych celach. Obejmuje wiele dziedzin życia prywatnego, ale przede wszystkim życia organizacji. E-PR służy przede wszystkim kreowaniu korzystnego wizerunku firmy poprzez medium, jakim jest Internet. Dobrze zorganizowany wpływa na wzrost oglądalności stron. Kształtuje pożądaną opinię internautów. PR tym różni się od marketingu, że nie zawsze ta opinia musi być w pełni pozytywna. Przedstawia firmę lub organizację jako podmiot, który również popełnia błędy. Zaufanie klientów można wzbudzić poprzez ukazanie faktycznego stanu rzeczy i przedstawienie planu działania w celu wyeliminowania błędów. Poprzez Internet informacje docierają do szerokiej grupy odbiorców. Działania opierają się na dostarczaniu rzetelnych informacji, które zostały zaktualizowane. Internet jest świetnym narzędziem do wykorzystywania liderów opinii. W Internecie znajdziemy mnóstwo aktywnych osób, które w naturalny sposób wywierają wpływ na inne osoby. Do podstawowych narzędzi e-PR należy serwis internetowy.

 

Publicity

Wpis dodano: 19-02-2012, Zastosowane tagowanie: pr, marketing, specjaliści

Publicity to rodzaj działania pomiędzy marketingiem a public relations. Przez niektórych jest zaliczane do działań PR. Publicity służy uzyskaniu rozgłosu. Wykorzystuje się środki masowego przekazu w celu rozpowszechnienia wiadomości. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi jak największej liczby odbiorców. Inaczej mówiąc publicity to rodzaj propagandy marketingowej, której zadaniem jest uzyskanie rozgłosu oraz kształtowanie relacji z otoczeniem. Pożądane relacje z otoczeniem można utrzymać dzięki działaniom, które podlegają określonym regułom. Ważne jest zaznaczanie długoletnich tradycji firmy. Ludzie są podejrzliwi wobec zmian, więc przychylnie patrzą na to, co sprawdzone. Ogromne znaczenie ma polityka otwartości. Chodzi o prezentowanie prawdziwych i aktualnych informacji, a także odpowiadanie na pytania klienta lub reagowanie na jego wątpliwości. Jak zwykle ogromną rolę odgrywa czynnik ludzki. Kultura osobista i kompetencje pracowników oddziałują w bezpośredni sposób na postrzeganie firmy.

 


poprzednia     1 [2] 3 4     następna
 
Copyright wetestweb.pl