1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle
Archiwum tagowania: marketing

Definicja PR

Wpis dodano: 17-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, marketing, odbiorcy

Public relations jest nazywane w skrócie PR. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i w tej formie funkcjonuje w Polsce. Oznacza dosłownie publiczne relacje, co w praktyce jest równoznaczne z kontaktami z otoczeniem. Mówiąc jeszcze dokładniej podmiot, który funkcjonuje w środowisku publicznym kształtuje swoje relacje z otoczeniem. Dziedzina PR jest złożona. Fachowcy napisali wiele książek na ten temat i powstało mnóstwo różnych definicji pojęcia public relations. Każda z nich zawiera trzy podstawowe elementy. Po pierwsze wymienia organizację jako podmiot działający w sferze publicznej, który ma do wypełnienia określoną misję. Następnie mówi o istnieniu otoczenia, na które składają się klienci, władze państwowe, samorządowe lub lokalne oraz mieszkańcy. Rodzaj otoczenia zależy od rodzaju organizacji. W końcu jest mowa relacjach pomiędzy organizacją a otoczeniem. Relacje opierają się na potrzebach obu stron, które w miarę możliwości powinny zostać zaspokojone. PR to tworzenie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Publicity

Wpis dodano: 19-02-2012, Zastosowane tagowanie: pr, marketing, specjaliści

Publicity to rodzaj działania pomiędzy marketingiem a public relations. Przez niektórych jest zaliczane do działań PR. Publicity służy uzyskaniu rozgłosu. Wykorzystuje się środki masowego przekazu w celu rozpowszechnienia wiadomości. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi jak największej liczby odbiorców. Inaczej mówiąc publicity to rodzaj propagandy marketingowej, której zadaniem jest uzyskanie rozgłosu oraz kształtowanie relacji z otoczeniem. Pożądane relacje z otoczeniem można utrzymać dzięki działaniom, które podlegają określonym regułom. Ważne jest zaznaczanie długoletnich tradycji firmy. Ludzie są podejrzliwi wobec zmian, więc przychylnie patrzą na to, co sprawdzone. Ogromne znaczenie ma polityka otwartości. Chodzi o prezentowanie prawdziwych i aktualnych informacji, a także odpowiadanie na pytania klienta lub reagowanie na jego wątpliwości. Jak zwykle ogromną rolę odgrywa czynnik ludzki. Kultura osobista i kompetencje pracowników oddziałują w bezpośredni sposób na postrzeganie firmy.

 

Rozgłos i informacja publiczna

Wpis dodano: 21-02-2012, Zastosowane tagowanie: marketing, media

Na podstawie analiz wyodrębniono kilka modeli public relations. Pierwszym z nich jest rozgłos, który może kojarzyć się z publicity. Jednak jego forma działania odbiega od rzetelnego publicity. W tym modelu chodzi wyłącznie o nadanie rozgłosu. Nie ma znaczenia, czy będzie to rozgłos pozytywny, czy negatywny. Jest rodzaj działań wykorzystywany w showbiznesie. Nie ważne jak o kimś mówią, ważne żeby dana osoba była rozpoznawalna. Model informacji publicznej jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem, ponieważ opiera się na przekazywaniu prawdy. Komunikacja jest nastawiona na budowanie mocnych relacji z otoczeniem poprzez rzetelną i wiarygodną informację. Jest to jak najbardziej etyczne postępowanie, które ma na uwadze dobro otoczenia. Celem działań tego modelu PR jest rozpowszechnianie informacji. Publiczne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Informacją publiczną posługują się organizacje non profit, ale również agencje rządowe. Kampanie edukacyjne lub kulturalne opierają się na tym samym rodzaju działań.

 

Inne modele PR

Wpis dodano: 23-02-2012, Zastosowane tagowanie: marketing, informacje medialne

O modelach PR opartych na rozgłosie i informacji publicznej już nieco wiemy. Należy wspomnieć jeszcze o dwóch pozostałych modelach. Mowa tu o modelu dwukierunkowym asymetrycznym i dwukierunkowym symetrycznym. W modelu asymetrycznym istotną rolę odgrywa poznanie potrzeb odbiorców i ich zaspokojenie. PR kładzie nacisk na służbę dobru publicznemu. Wraz z ewolucją potrzeb odbiorców zmienia się organizacja. W działaniach PR podkreśla się te cechy, które są przez otoczenie najbardziej pożądane. Jest to jedyna „manipulacja”, która pojawia się w tym modelu. W celu zaspokojenia potrzeb klientów przeprowadza się wiele badań. Model symetryczny opiera się na przepływie informacji w dwóch kierunkach. Pomiędzy firmą, a otoczeniem np. klientami jest kontakt, który umożliwia wymianę opinii. Jest to cenne źródło informacji dla firmy. PR w tym przypadku polega na przedstawieniu stanowiska firmy i uzyskaniu sprzężenia zwrotnego. W modelu symetrycznym dąży się do realizacji potrzeb obu stron. Nie jest to model powszechnie stosowany.

 

dobry projektant wnętrz kielce
 
Copyright wetestweb.pl