1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle
Archiwum tagowania: media

Rozwój PR

Wpis dodano: 17-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, media, odbiorcy

Public relations jest dziedziną, która przywędrowała do Polski ze Stanów. U nas jest wciąż zagadnieniem stosunkowo młodym, chociaż już dobrze znanym. W ostatnich latach wiele uczelni wyższych otwarło kierunek PR. Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw public relations rozpoczęło się na początku lat. 90 XX w.. W tym czasie mocniej zaczęły się rozwijać działy marketingu, a w firmach zrozumiano, że potrzebny jest „łącznik” pomiędzy organizacją a otoczeniem. Do sekcji marketingu zaczęto wprowadzać osoby odpowiedzialne za PR. Wkrótce większe i bardziej znaczące firmy stworzyły odrębne działy PR. W 1994 r. powstała pierwsza polska organizacja zajmująca się sprawami PR – Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Dwa lata później powstał Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Public relations jest pożytecznym narzędziem i znacznie bardziej wiarygodnym dla otoczenia niż narzędzia marketingowe. Firmy, które deklarują etyczne postępowanie w 2000 r. zrzeszyły się w Związku Firm Public Relations.

 

Etyka PR

Wpis dodano: 19-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, media, odbiorcy

Public relations powinien opierać się na działaniach opartych o fakty. Niestety jak w każdej dziedzinie zdarzają się takie osoby, które tą prawdę starają się naciągnąć. Tu o czymś nie powiedzą, tam coś bardziej nagłośnią. Wszystko po to, aby uzyskać pozytywne wyobrażenie otoczenia o organizacji. Obowiązkiem każdego pracownika jest postępowanie etyczne. Z tego względu w 1965 r. w Atenach ustanowiono Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations. Dokument zawiera standardy, których pracownicy PR powinni przestrzegać. Kryteria postępowania zostały dość konkretnie określone. Przede wszystkim nie należy rozpowszechniać informacji, które nie zostały wcześniej sprawdzone. Nie można rozpowszechniać też informacji, których z jakiś względów sprawdzić się nie da. Zakazane jest uczestniczenie w przedsięwzięciach, które nie pozostają w zgodzie z zasadami etyki. Nie powinno podejmować się działań, które szkodzą społeczeństwu w sposób fizyczny lub etyczny poprzez obrazę godności człowieka. Kwestia etyki PR jest zależna od sumienia osób, które ten zawód wykonują.

 

Informacja prasowa

Wpis dodano: 21-02-2012, Zastosowane tagowanie: pr, media, specjaliści

Informacje prasowe są nieodłącznym elementem public relations. Bez nich public relations właściwie by nie istniał. Pisanie jakichkolwiek treści: artykułów, felietonów, czy reportaży nie należy do prostych zadań. Również w przypadku materiałów prasowych trzeba wiedzieć, co powinny zawierać i jak ma się prezentować ich forma. Komunikat do mediów musi być interesujący. Musi być tekstem informacyjnym, a nie reklamowym. Wystrzegamy się więc opisów, których użylibyśmy w materiale marketingowym takich jak: najlepszy produkt, najlepsza firma, czy oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania. Informację prasową piszemy w osobie trzeciej. Absolutnie unikamy formy osoby pierwszej. W tekście nie powinny pojawić się zwroty my lub nasz. W celu zwrócenia uwagi odbiorców i zapewnienia wiarygodności podajemy źródła, z których korzystaliśmy. Przedstawiamy wyniki badań i liczby. Materiał prasowy będzie ciekawszy, gdy zaprezentujemy w nim wypowiedzi specjalistów. Temat informacji powinien być zwięzły i zapowiadać, czego dotyczy materiał.

 

Rozgłos i informacja publiczna

Wpis dodano: 21-02-2012, Zastosowane tagowanie: marketing, media

Na podstawie analiz wyodrębniono kilka modeli public relations. Pierwszym z nich jest rozgłos, który może kojarzyć się z publicity. Jednak jego forma działania odbiega od rzetelnego publicity. W tym modelu chodzi wyłącznie o nadanie rozgłosu. Nie ma znaczenia, czy będzie to rozgłos pozytywny, czy negatywny. Jest rodzaj działań wykorzystywany w showbiznesie. Nie ważne jak o kimś mówią, ważne żeby dana osoba była rozpoznawalna. Model informacji publicznej jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem, ponieważ opiera się na przekazywaniu prawdy. Komunikacja jest nastawiona na budowanie mocnych relacji z otoczeniem poprzez rzetelną i wiarygodną informację. Jest to jak najbardziej etyczne postępowanie, które ma na uwadze dobro otoczenia. Celem działań tego modelu PR jest rozpowszechnianie informacji. Publiczne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Informacją publiczną posługują się organizacje non profit, ale również agencje rządowe. Kampanie edukacyjne lub kulturalne opierają się na tym samym rodzaju działań.

 

 
Copyright wetestweb.pl