1 2 3
O Reklamie "Bez reklamy świat, jaki znamy nie mógłby funkcjonować – a jeśli już, to na pewno nie w taki chaotyczny, często absurdalny, trudny do zrozumienia sposób…"   Peter Mayle
Archiwum tagowania: public relations

Definicja PR

Wpis dodano: 17-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, marketing, odbiorcy

Public relations jest nazywane w skrócie PR. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i w tej formie funkcjonuje w Polsce. Oznacza dosłownie publiczne relacje, co w praktyce jest równoznaczne z kontaktami z otoczeniem. Mówiąc jeszcze dokładniej podmiot, który funkcjonuje w środowisku publicznym kształtuje swoje relacje z otoczeniem. Dziedzina PR jest złożona. Fachowcy napisali wiele książek na ten temat i powstało mnóstwo różnych definicji pojęcia public relations. Każda z nich zawiera trzy podstawowe elementy. Po pierwsze wymienia organizację jako podmiot działający w sferze publicznej, który ma do wypełnienia określoną misję. Następnie mówi o istnieniu otoczenia, na które składają się klienci, władze państwowe, samorządowe lub lokalne oraz mieszkańcy. Rodzaj otoczenia zależy od rodzaju organizacji. W końcu jest mowa relacjach pomiędzy organizacją a otoczeniem. Relacje opierają się na potrzebach obu stron, które w miarę możliwości powinny zostać zaspokojone. PR to tworzenie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Zadania PR

Wpis dodano: 17-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, informacje medialne, odbiorcy

Public relations spełnia różne zadania. Wszystko zależy od rodzaju organizacji i celów, jakie chcemy osiągnąć przez wprowadzenie PR. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dziedzina, która wspomaga wyłącznie marketing. Tymczasem w zależności od rodzaju organizacji i jej misji wspomaga marketing, zarządzanie lub po prostu komunikację społeczną. Public relations jest prowadzony również w organizacjach non profit. W tym przypadku służy zwróceniu uwagi na problem, którym się zajmuje. Jeśli jego zadaniem jest pomoc np. niepełnosprawnym, poprzez PR buduje atmosferę zaufania, aby ludzie nie mieli oporów w zgłaszaniu się po pomoc. Równocześnie kształtuje relacje z władzami i darczyńcami. W przypadku celu marketingowego PR służy kreowaniu wizerunku firmy. Przekazuje informacje dotyczące swojej działalności do wiadomości publicznej. Proces ten odbywa się często poprzez tzw. liderów opinii, którzy kształtują pewne wyobrażenia. PR wykorzystuje media. Społeczność otrzymuje informacje, które są stwierdzonymi faktami, a nie marketingową kampanią.

 

Rozwój PR

Wpis dodano: 17-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, media, odbiorcy

Public relations jest dziedziną, która przywędrowała do Polski ze Stanów. U nas jest wciąż zagadnieniem stosunkowo młodym, chociaż już dobrze znanym. W ostatnich latach wiele uczelni wyższych otwarło kierunek PR. Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw public relations rozpoczęło się na początku lat. 90 XX w.. W tym czasie mocniej zaczęły się rozwijać działy marketingu, a w firmach zrozumiano, że potrzebny jest „łącznik” pomiędzy organizacją a otoczeniem. Do sekcji marketingu zaczęto wprowadzać osoby odpowiedzialne za PR. Wkrótce większe i bardziej znaczące firmy stworzyły odrębne działy PR. W 1994 r. powstała pierwsza polska organizacja zajmująca się sprawami PR – Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Dwa lata później powstał Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Public relations jest pożytecznym narzędziem i znacznie bardziej wiarygodnym dla otoczenia niż narzędzia marketingowe. Firmy, które deklarują etyczne postępowanie w 2000 r. zrzeszyły się w Związku Firm Public Relations.

 

Etyka PR

Wpis dodano: 19-02-2012, Zastosowane tagowanie: public relations, media, odbiorcy

Public relations powinien opierać się na działaniach opartych o fakty. Niestety jak w każdej dziedzinie zdarzają się takie osoby, które tą prawdę starają się naciągnąć. Tu o czymś nie powiedzą, tam coś bardziej nagłośnią. Wszystko po to, aby uzyskać pozytywne wyobrażenie otoczenia o organizacji. Obowiązkiem każdego pracownika jest postępowanie etyczne. Z tego względu w 1965 r. w Atenach ustanowiono Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations. Dokument zawiera standardy, których pracownicy PR powinni przestrzegać. Kryteria postępowania zostały dość konkretnie określone. Przede wszystkim nie należy rozpowszechniać informacji, które nie zostały wcześniej sprawdzone. Nie można rozpowszechniać też informacji, których z jakiś względów sprawdzić się nie da. Zakazane jest uczestniczenie w przedsięwzięciach, które nie pozostają w zgodzie z zasadami etyki. Nie powinno podejmować się działań, które szkodzą społeczeństwu w sposób fizyczny lub etyczny poprzez obrazę godności człowieka. Kwestia etyki PR jest zależna od sumienia osób, które ten zawód wykonują.

 

 
Copyright wetestweb.pl